FLERE EUROPæISKE LANDE VIL åBNE MISSION I AFGHANISTAN

© Ahmad Sahel Arman/AFP Adskillige europæiske lande arbejder sammen om at åbne en fælles diplomatisk mission i Afghanistan, som vil gøre det muligt for dem at lade deres ambassadører vende til Kabul. Adskillige europæiske lande arbejder sammen om at åbne en fælles diplomatisk mission i Afghanistan, som vil gøre det muligt for dem at lade deres ambassadører ven...

Source: